Európske štandardy kvality, zabezpečené normou ÖNORM.

Komentár z praxe k ÖNORM CEN/TS 16118 zabezpečuje plánovačom, vývojárom, dodávateľom stavieb, investorom bytovým podnikom a podnikom s nehnuteľnosťami, ako aj ich poradcom, cenné upozornenia z praxe pre hospodársky stabilné vytvorenie a na cieľ orientované postupy pri rozvoji a realizácii Opatrovateľského bývania v novostavbách. Naviac tento komentár napomáha i všetkým zainteresovaným verejným ustanovizniam, ako i bankám, správcovským spoločnostiam s nehnuteľnosťami a súdnym znalcom pri posudzovaní tohto projektu.

Ďalej existuje komentár z praxe pre orientáciu tých poskytovateľov, ktorí sa chcú dať certifikoať podľa ÖNORM CEN/TS 16118 od Austrian Standards plus Certification, aby tak ukázali neutrálne posúdenú kvalitu. Je to kniha od praktikov pre praktikov: spája odbornú hĺbku detailov s prehľadom celej tejto témy z pera autorov, ktorí boli členmi výboru a grémia.

Fokus komentára z praxe je primárne zameraný na Rakúsko. Zosúladením ÖNORM-y s európskym štandardom kvality a vďaka DIN 77800 získa dodatočne svoju hodnotu i v rámci Európy. Obzvlášť sa zoľadňujú pomery v Nemecku.