Pionier a predskokan.

Ako jeden z prvých vývojových pracovníkov v oblasti nehnuteľností zistil zakladateľ spoločnosti Silver Living - Walter Eichinger – už pred mnohými rokmi, že pre adekvátne požiadavky staršieho obyvateľstva sú potrebné nové modely bývania. Vzrastajúce očakávania od života, uspokojivé zdravie a v neposlednom rade i potreba samostatnosti až do vysokého veku – to bol základ pre rozvoj servisu v rámci nehnuteľností, ktoré svojou funkčnosťou, vybavením a ponukou služieb, spracovaných na základe požiadaviek starších ľudí, plne napĺňajú daný predmet činnosti našej spoločnosti.

Inovátor bývania pre starších obyvateľov.

Centrálnym zameraním Silver Living je, zaistiť starším ľuďom také životné prostredie, ktoré by im umožňovalo, vytvoriť si svoj „večer“ života samostatne. V tomto prípade zohráva významnú úlohu i plnenie zákonom stanovených noriem, ale pre nás sú dôležitejšie požiadavky seniorov a senioriek. Oni neustále definujú budúcu formu bývania starších ľudí a majú v sebe potenciál, zmeniť spoločnosť natrvalo. Ako vedúci špecialny poskytovateľ a inovačný pracovník zostáva naša spoločnosť na pulze budúceho rozvoja.