Ciele ARGE.

  • Vyostrenie profilu Opatrovateského bývania vo verejnom vnímaní
  • Zastupovanie záujmov členov
  • Rozvoj štandardov
  • Tvorba únosnej databázy
  • Zjednotenie rámcových podmienok Opatrovateľského bývania v oblasti požiadaviek na bytovú výstavbu krajín
  • Vývoj nových modelov financovania
  • Výskum foriem bývania a opatrovania v starobe
  • Pripojenie sa do medzinárodnej siete
  • Príprava na sľubný trh