Walter J. W. Eichinger, MSc CMC FRICS.
Konateľ Silver Living Group.

Walter J. W. Eichinger je jediný rakúsky expert, nominovaný Rakúskym zväzom v oblasti ekonomiky s nehnuteľnosťami do Európskeho výboru pre normovanie CEN – "Services for sheltered housing for the elderly", ktorého úlohou bol rozvoj európskej normy pre Asistované bývanie a na jej základe bola v r. 2012 publikovaná ÖNORM/CEN TS 16118 Asistované bývanie pre seniorov.

Vyštudoval právo, svoje odborné vedomosti si prehĺbil prostredníctvom Master of Science in Real Estate a Master of Business Administration in Management Consultancy (in progress), jee certifikovaným Investment Analyst in Real Estate a ešte naviac aj Certified Management Consultant (CMC). Je zapísaný ako mediator v zozname spolkového ministerstva justície a je aj medzinárodným Business Mediator (RICS a EUCON). Viedenský kurátor v oblasti nehnuteľností bol v období od roku 1999 do roku 2006 na postoch diverzných konateľov vo vládou stanovených podnikoch s nehnuteľnosťami a stavebných podnikoch. Od roku 2006 zastáva funkciu konateľa spoločnosti Metropolis Real Estate GmbH ako i spoločnosti Silver Living GmbH. Walter Eichinger je Fellow, Counsellor a Assessor Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Spolkového zväzu súdnych znalcov (BDSF), Spolkového zväzu Nemeckých pozemkových súdnych znalcov (BDGS), nominovaný expert Austrian Standards Institute (ASI), ako i zastupujúci predseda normovacieho výboru 258 Asistované bývanie a člen pracovnej skupiny dodávateľov stavieb v ÖVI.

Prednáša na stavebnej akadémii, akadémii ÖVI Immobilien a akadémii C. H. Beck v Štajersku. Je spoluautorom diela "Príručka Opatrovateľského bývania", autorom mnohých odborných článkov, ako i vydavateľom a autorom komentárov z praxe k ÖNORM CEN/TS 16118 Asistované bývanie pre seniorov (Austrian Standards Institute).

Thomas Morgl, MBA.
Konateľ Silver Living Group.

Thomas Morgl začal svoju profesnú dráhu ako bankový ekonóm v jednej prosperujúcej rakúskej banke. Dlhoročná činnosť na pozíciách v manažmente v rôznych rakúskych a zahraničných bankách sformovala jeho ďalšiu životnú dráhu. Má viacej ako 15-ročné skúsenosti v oblasti výstavby a prevádzky zahraničných pobočiek rakúskeho podniku.

Jeho odborná kompetencia sa zavŕšila funkciou Master of Business Administration IMADEC University Wien ako i Master of Business Administration der California State University.

Na základe svojich rozsiahlych skúseností i rámci organizovania a riadenia podniku je od roku 2011 v tíme Silver Living zodpovedný za štruktúru a usporiadanie divízie produktov, ako i za paletu prác.