Rozvoj a zriadenie projektu.

Silver Living ponúka v rámci rozvoja a zriaďovania projektu Opatrovateľského bývania rozsiahly servis.

 • Overovanie potrieb na základe demografie nárastu
 • Vyhľadávanie vhodných objektov (novostavby a prestavby)
 • Koncepcia, plánovanie a rozpočet
 • Zabezpečenie zameraní podľa ÖNORM CEN/TS 16118 (bezbariérovosť, komunikačná a bezpečnostná technika pre starších ľudí, stavebno-technické štandardy, energetická hospodárnosť, vybavenie a úprava/vzhľad)

Uplatnenie na trhu a prenájom.

 • Funkcia ako rozhranie medzi všetkými účastníkmi (korporácie, súkromní a inštitucionárni investori, finanční partneri, ukončenie vyhľadávania bývania a jeho príslušníkov)
 • Kompetente Beratung bei Erst- und Folgevermietung

Bežná prevádzka a prevádzkový manažment.

 • Výber a zmluvné rokovania s opatrovateľskou organizáciou
 • Spolupráca a certifikovanými poskytovateľmi služieb
 • Odsúhlasenie opatrovateľských a prevádzkových služieb s miestnou obcou
 • Zabezpečenie kvalitného servisu

Manažment investora.

Distribúcia nášho rozvoja v rámci nehnuteľností sa realizuje rôznymi kanálmi.

 • Ponuka investičných modelov, zhotovená na mieru
  • Partikulárna investícia
  • Modely investora/stavebníka
  • Cenné apartmány
 • Dodržiavanie konzervatívnej stratégie vyrúbenia daní
 • Pravidelné hlásenia investora

Consulting pre plánovanie a prevádzku.

Náš balík prác ponúka rozsiahlu podporu v oblasti foriem bývania v starobe.

 • Realizácia trhovej a sociálnej analýzy
 • Koncepcia projektov
 • Optimalizácia plánovania a nákladov
 • Neustále sprevádzanie projektu