Asistované bývanie s 17 bytovými jednotkami

  • Rozloha bytových jednotiek 45-62m²
  • 1 spoločenská miestnosť
  • spoločná záhrada
  • Dokoncenie vystavby pruzina 2019

8430 Leibnitz
Emmerich Assmann-Gasse 6

Mesto Leibnitz je známe predovšetkým vďaka vínu, kultúre, vzdelaniu a nákupným možnostiam. Tento región ponúka širokú škálu rekreačných a športových zariadení. Juhoštajerská vínna oblasť je prepletená cyklotrasami, pričom z Leibnitzu do Grazuje je možnosť alternatívneho odbočenia cez cyklistickú trasu Mur. Objekt sa nachádza neďaleko od vlakovej stanice a hlavného námestia a umožňuje obyvateľom vzhľadom k jeho polohe optimálne zabezpečenie tovaru dennej spotreby.

Viac informácií o asistovanom bývaní možno nájsť na webových stránkach domov dôchodcov.