Spolužitie v rámci viacgeneračného bývania.

Kombinácia mladých a starších "obyvateľov" ako náhrada za model rodinného viacgeneračného bývania. Viacgeneračné domy spájajú životy mladšej a staršej generácie. V jednej nehnuteľnosti nájdete škôlku, detské jasle a nájomné byty pre starších ľudí vo forme Asistované bývanie. Takýto typ bývania, z ktorého môžu profitovať všetky generácie, je momentálne v kurze.

Prevádzka detských jaslí alebo škôlky prebieha v spolupráci s renomovanou opatrovateľskou organizáciou z radov našich partnerov, ku ktorým patrí napr. GiP - Generationen in Partnerschaft. Tá si zakladá na profesionálnom know-how, otvorenosti a vzájomnej úcte.

Z investičného hľadiska ide o novú triedu aktív a prínos pre všetky zúčastnené strany. Zaistíme pokrytie neustále rastúceho trhového dopytu, pomôžeme zvýšiť kvalitu obcí, zabrániť presunom obyvateľstva z vidieka do miest a vďaka atraktívnej výnosnosti vytvoríme zaujímavú investičnú príležitosť.

V prípade záujmu o prenájom bytu, alebo investovanie do viacgeneračného bývania nás neváhajte kontaktovať. Jednoducho nám napíšte e-mail, alebo nám zavolajte na 050 323 323.