Pocit pohody vďaka priamej dostupnosti opatery.

S pribúdajúcim vekom sa mnohé mení. Napriek tomu chcú seniori zostať samostatní a aktívni a naďalej sa venovať tomu, čo majú radi. Silver Living sa špecializuje na nájomné byty pre seniorov spojené s ponukou služieb pre túto špecifickú cieľovú skupinu. Tieto ubytovacie zariadenia sú spravidla menšie a umiestnené v centre vidieckeho, či mestského života, čím zaručujú výbornú dostupnosť starostlivosti, voľnočasových aktivít a hromadnej dopravy.

Aby naše projekty stáli na pevných základoch a aby sme mali neustály prehľad o aktuálnych potrebách obyvateľov ubytovacích zariadení Silver Living, opierame sa o poznatky vedeckých štúdií. Na našu žiadosť renomované inštitúcie na prieskum trhu opakovane analyzujú postoje, názory a potreby rakúskeho obyvateľstva. Vďaka tomu napríklad vieme, že dve tretiny ekonomicky aktívneho obyvateľstva v najlepších rokoch potláča svoje myšlienky na budúcnosť a že strach z osamelosti vo vyššom veku je veľmi rozšíreným javom. Preto pracujeme na tom, aby naša ponuka pomáhala tieto problémy riešiť.

Na rozdiel od iných investičných nehnuteľností možno u investícií do Asistované bývania  dlhom období očakávať rast dopytu a demograficky podmienené zväčšovanie cieľovej skupiny. K tomu pripočítajte stabilné výnosy z prenájmu, možnosť získania príspevkov na nájomné, ochranu proti inflácii vďaka stabilnej hodnote nehnuteľnosti a nájomné založené na hodnote indexu. Vďaka aktívnej podpore obcí sa môžete spoľahnúť na stabilne vysoké vyťaženie nehnuteľností.

V prípade záujmu o prenájom bytu, alebo investovanie do Asistované bývania nás neváhajte kontaktovať. Jednoducho nám napíšte e-mail, alebo nám zavolajte na 050 323 323.