Trvalá prevádzka Opatrovateľských bytových zariadení.

  • Spracujeme zoznam (Long-List) pre cieľovú koncepciu vhodných opatrovateľských organizácií
  • ​Prvotné rokovania so všetkými opatrovateľskými organizáciami, ktoré prichádzajú do úvahy
  • Spracovanie dokumentu Shortlist pre preferovanú opatrovateľskú organizáciu a prerokovávanie základu pre spracovanie Letter of Intent
  • Konečný výber opatrovateľskej organizácie vrátane opatrovateľskej zmluvy
  • ​Iniciácia projektu a schvaľovacie rokovania so všetkými oficiálnymi miestami
  • Odsúhlasenie a umiestnenie projektu do potrebných lokálnych zväzov a skupín