Plynulé sprevádzanie projektom.

  • Príprava celej dokumentácie ohľadne základných predpokladov pre realizáciu Opatrovateľského bývania
  • Podpora aktívneho tímu architektov pri plánovaní realizácie týchto predpokladov
  • V prípade želania - aktívna účasť na projekte vo všetkých relevantných dielčich aspektoch pre zabezpečenie celej koncepcie
  • Optimalizácia plánovania s ohľadom na potreby Opatrovateľského bývania
  • Single Point of Contact pre investora prevádzkovateľa a obec /krajinu s ohľadom na Asistované bývanie