Uplatnenie sa na trhu, vhodné pre seniorov.

  • Podpora pri prípravách medializácie projektu Asistované bývanie (napr. Projekt-Homepage)
  • Spracovanie koncepcie pre uplatnenie sa na trhu, vrátane marketingového plánu a rozpočtu
  • Podpora pri uplatnení sa jednotlivých bytov na trhu
  • Koordinácia procesu uplatnenia sa na trhu