Trhová a sociálna analýza.

Príklad penzijných príjmov v roku 2013
  • Analýza trhového základu a rozšírenej spádovej oblasti v rámci každej cieľovej oblasti
  • Preverenie potreby skontrolovať príjmovú skupinu a vekovú štruktúru​
  • Porovnanie dopytu v centrálnej zóne a rozšírenej spádovej oblasti s možnými prevádzkovými koncepciami​
  • Identifikácia dodatočného potenciálu z „funkčných/emocionálnych“ spádových oblastí
  • ​Hodnotenie sociálneho priestoru vrátane demografickej štruktúry, ako i zistenie potrieb cieľovej skupiny a existujúcich ponúk
  • Rozsiahla analýza trhu

Konzepcia.

  • Identifikácia adekvátnych cieľových koncepcií pre každú lokalitu​
  • Definícia potenciálu trhu a cieľovej skupiny pre jednotlivén cieľové koncepty
  • Napojenienmodelu Opatrovateľského bývania do celkovej koncepcie viacúčelových projektov v danej lokalite
  • Doporučenie - rozhodnutie