Koordinátor pre ochranu údajov.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nášho koordinátora ochrany údajov.