Asistované bývanie – nový domov.

V starobe nejde všetko tak, ako predtým. I napriek tomu chcú byť starší ľudia samostatní a zostať aktívni. Chcú naďalej robiť všetko to, čo radi robia. V našich zariadeniach Opatrovateľského bývania si môžu svoj život formovať podľa vlastných želaní. Vo vlastnom byte – ale so zabezpečením, že niekto je tu, ak ho budú potrebovať. Niekto, kto ich počas všedného dňa podporí a pomôže im, ale aj niekto, s kým môžu zdieľať svoj každodenný život.

Ako dlhoroční experti v oblasti Opatrovateľského bývaniasa tešíme, že Vám môžeme ponúknuť exkluzívne portfólio služieb našej spoločnosti Silver Living Management GmbH. Sme Vašimi kompetentnými partnermi v rokovaniach ohľadne individuálnej, samostatnej a komfortnej kvality života v starobe.

  • Zorganizujeme všetky potrebné servisné a podporné práce pre všetkých našich obyvateľov
  • Silver Living Management GmbH selektuje všetky servisy u najlepších možných poskytovateľov a jednotlivé balíky prác spája do jedného zmysluplného celku
  • Našimi partnermi sú okrem iného Červený kríž a/alebo iné sociálne zariadenia
  • Na rozdiel od investorov vystupuje spoločnosť Silver Living Management GmbH ako kompletný partner v rámci rokovaní
  • V prípade potreby ponúkame i práce na správe domu