Posun pyramídy starnutia v Európe.

V protiklade s inými investíciami do nehnuteľností sa u zariadenia Opatrovateľského bývania dajú v dôsledku dopytu a demograficky zabezpečenej potrebe očakávať dlhodobé výnosy. K tomu prispievajú i stabilné príspevky z nájmu, možná podpora, ako i inflačná ochrana vecnej reálnej hodnoty nehnuteľnosti a indexom chránené nájomné. Aktívna podpora komún umožňuje pritom aj trvalo vysoké vyťaženie a všetky výpadky nájmu voľných stavov. Toto môže čiastočne prevziať i organizácia ošetrovateľov.