Asistované bývanie je u obyvateľstva vo vysokom kurze.

Investícia doOpatrovateľského bývania ije pre všetkých účastníkov dobrým výberom. Prináša pridanú hodnotu nielen obciam a starším obyvateľom, ale aj investorom. Dopyt sa výhľadovo dlhodobo zabezpečil rozvojom štruktúry obyvateľstva.

  • Silver Living vkladá svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti Opatrovateľského bývania do zriaďovania a prevádzky každého nového zariadenia
  • ​Na základe flexibilného stvárnenia investičných modelov spoločnosťou Silver Living môže byť investorovi pri preberaní nehnuteľnosti individuálne ponúknuté riešenie, odpovedajúce jeho požiadavkám (vstup do projektu, Forward-Purchase atď.)
  • ​V normálnom prípade preberá spoločnosť Silver Living GmbH nákup pozemku a vyplatenie projektu, čím znáša riziko ukončenia až po odovzdanie jednotlivých nehnuteľností
  • Veľkú pozornosť kladieme pritom na certifikáciu zariadenia, podľa ÖNORM CEN/TS 16118 Asistované bývanie; touto cestou zabezpečujeme stanovenie hodnoty príslušného zariadenia
  • ​Prerokovanie celej zmluvy so spoločnosťou prevádzkového manažmentu zorganizuje pre investora spoločnosť Silver Living
  • ​Celé vedenie a riadenie, ako i prvotný prenájom nehnuteľnosti spoločnosťou Silver Living Betriebsmanagement GmbH sa zrealizuje priamo na prevádzke – investor tak dostane skutočný „Rundum-Sorglos-Paket“ (balík bezstarostnosti) v oblasti Opatrovateľského bývania.