Najdôležitejšie výhody na prvý pohľad.

  • Veľká akceptácia v cieľovej skupine
  • Demograficky zabezpečená potreba
  • Stabilné, priemerné výnosy z prenájmu
  • Redukcia rizika voľných stavov v dôsledku dopytu na úpravu zariadenia
  • Minimálne náklady na povinné odstránenie stavby v rámci neskoršieho užívania stavby ako klasického bývania
  • Modely zariadenia pre súkromných a inštitucionálnych investorov
  • Vysoká sociálna a etická nadhodnota
  • Stabilné a atraktívne výnosy
  • Investícia do demograficky chráneného a neustále vzrastajúceho segmentu
  • Balík „Rundum-Sorglos-Paket“ od spoločnosti Silver Living umožňuje všetky práce z jednej ruky

Investujte aj Vy do nehnuteľnosti, starším ľuďom umožňuje táto investícia úplne samostatný život s potrebnou mierou zabezpečenia.

Otázky na možné investičné možnosti rposielajte prosím so zadaním invesričného objemu , oblasti a horizontu nášmu Investorenmanagement.