Zostanem samostatná.

Naši obyvatelia sa sami rozhodnú, kedy sa obrátia na pomoc a rôzne pomocné práce, ktorú im umožňuje spoločnosť Silver Living v rámci jej koncepcie opatrovania. ÖNORM-konforme, vybavenie bytového zariadenia, vhodné pre seniorov im umožňuje lepšie vyrovnanie sa so životom ako v prípade staromódnych bytov.

Pri sťahovaní sa do Opatrovateľského bytového zariadenia majú starší ľudia možnosť, vziať si so sebou vlastný nábytok, čo je začiatkom pocitu dôvery v novom byte. Mnohé zariadenia disponujú spoločnou záhradou, kde sa naskytuje možnosť zahradníčenia a pestovania vlastných záhonov.

Duch a telo sú aktívne.

Každý deň by mal byť pre našich obyvateľov hodnotným dňom, počas ktorého sa môžu obrátiť na pomoc personálu v rámci mnohých servisných prác. Samostatne alebo v skupine sa môže telo i duch trénovať a aktivovať pod vedením odborného personálu preto ponúkame spoločné podujatia, ako napr. výlety, pečenie, kartové hry šport, atď. Tým vlastne pozitívne osviežime ten ktorý deň.

Útulne a veľkoryso zariadený spoločenský priestor ponúka priestor na stretnutia, príp. na mnohé spoločné aktivity a podujatia.

Mobilita je pre mňa dôležitá.

Obyvatelia majú svoje ciele dosiahnuť bez bariér, bezpečne, bez zakopnutia a s pomocou zmysluplnej, jednoduchej a samozrejme i zrozumiteľnej techniky. Toto je viditeľné už pri vstupe do obytného domu, kde sú automaticky sa otvárajúce dvere a výdobytky modernej techniky sprevádzajú obyvateľov vo všetkých priestoroch. S ohľadom na bezpečnostné požiadavky sa kúpeľne vybavujú sprchami a praktickými úchytkami na úrovni podlahy. S tým spojené vylepšenie komfortu vedie u každého jedinca k pocitu stúpania vlastnej bezpečnosti a lepšiemu pocitu vitality.

Veľkým počtom opatrovateľských a ošetrovateľských služieb uzatvárame medzeru medzi opaterou a ošetrením vo vlastnom dome a v neposlednom rade bezpodmienečný odchod do domova opatrovateľskej služby. Všeobecne možu byť v našom Opatrovateľskom bývaní obslúžení ľudia s potrebou opatery na úrovni prvých troch stupňov, pričom podľa individuálnych okolmostí môžu byť opatrení v princípe aj vyššími stupňami opatery!