Profesionálna opatera s dušou.

Veľký dôraz kladieme na zachovanie práva na sebaurčenie našich obyvateľov a pritom zabezpečujeme najvyššiu možnú kvalitu života. Pomocou odborne zaškoleného personálu si môžete svoje podmienky bývania a celý Váš život formovať úplne samostatne, avšak hocikedy – v prípade potreby - sa môžete obrátiť na našu pomoc a podporu. Naši opatrovatelia Vám ponúkajú nasledovné základné služby:

Informácie, poradenstvo a podpora v rámci všetkých organizačných prípadov každodenného života (napr. pomoc pri žiadostiach o opatrovné, úradné cesty)
Budovanie domácnosti
Podpora pri vedení domácnosti
Aktivácia a mobilizácia (minimálne 2x do týždňa sa uskutočnia cielené aktivity, aby sa telo i duch trénovali zaškolenými pracovníkmi)
24-hodinové tiesňové volanie

Naviac Vás podporíme i pri organizácii potrebných pobytov v nemocnici a mnohých ďalších udalostiach. Organizujeme mnoho doplnkových prác, ako napr. upratovanie, jedlo na kolesách, masáže, kompletné odborné ošetreie a terapie, úkony v prípade choroby a omnoho viacej – toto všetko obsahuje naša ponuka.