Prečo Silver Living?

Silver Living disponuje pomocou svojho Know-how a svojich skúseností s viacej ako 53 projektami, 1.080 bytovými jednotkami a objemom bytových jednotiek vo výške viacej ako 145 miliónov Euro.

 

Silver Livingsa týmto stala najväčšou špecializovanou spoločnosťou, ponúkajúcou a vyvíjajúcou projekty na rozvojovom trhu servisu s nehnuteľnosťami pre seniorky a seniorov.

 

Silver Living ako vedúca spoločnosť na trhu s neobmedzeným financovaním výstavby bytov pre seniorov, ustanovuje nové štandardy vysokej kvality, opatrovateľských služieb a vybavenia bytov nielen v Rakúsku.

 

Silver Living sa stará nielen o celkový návrh, ktorý začína analýzou sociálneho prostredia, pokračuje zariadením, nájmom a výberom opatrovateľskej služby a končí sa bežnou prevádzkou.

 

Silver Living pozná požiadavky starších ľudí na servis s nehnuteľnosťami lepšie ako hociktorý iný „hráč“ na trhu.

 

Silver Living ponúka súkromným a priemyselným investorom do budúcnosti zabezpečenie investičných modelov so stabilným, trvalým efektívnym zúročením a vysokou, ako sociálnou, tak aj etickou hodnotou.